+45 40 30 00 43 / +45 51 51 70 69 kontakt@projektstyrke.dk

Baggrund

Mange indvandrerpiger vælger lektiehjælpen i skolen fra, da de oftest føler at relationen til læreren mangler. Pigernes faglige niveau stemmer sjældent overens med familiens høje forventninger til pigernes fremtidige job og karriere. Grundet forældrenes sproglige og faglige barrierer kan det være svært for pigerne at hente hjælp til lektierne hjemme – hvorfor det er vigtig at kunne imødekomme pigerne behov for hjælp.

Forslag

  • Der skal tilbydes lektiehjælp til indvandrerpigerne efter behov.
  • Lektiehjælpen skal etableres i nærmiljøet.
  • Mentorordning skal tilbydes indvandrerkvinder efter behov.

Indhold

  • Der oprettes lektiehjælp i pigernes nærmiljø.
  • Lektiehjælpen tilbydes efter behov til pigerne.
  • Mentorordning oprettes til de indvandrerkvinder hvor behovet er til stede.

Sammenhæng

Mange indvandrerpiger er underlagt et stort pres fra familien i forhold til uddannelse, job & karriere. Mange indvandrerpiger har store udfordringer i forhold til uddannelse grundet kulturelle og faglige barrierer.

  • Indvandrerpigerne får mulighed for lektiehjælp af voksne de har gode og trygge relationer til.
  • Indvandrerpigerne får lektiehjælp efter behov i nærmiljøet.
  • Indvandrerkvinderne får mentorstøtte af voksne som de har gode og trygge relationer til.
  • Indvandrerkvinderne får mentorstøtte efter behov.

Pin It on Pinterest

Share This