+45 40 30 00 43 / +45 51 51 70 69 kontakt@projektstyrke.dk

Baggrund

På baggrund af, at der i Dansk Politi er vision om, at få flere personer med anden etnisk baggrund end dansk ind i politiet – vil vi oprette en såkaldt “Politipakke”.
Der eksisterer på nuværende tidspunkt intet tilbud om mulighed for deltagelse i “Politipakken” i de boligområder vi vil etablere projektet i.

Forslag

 • Der skal tilbydes mulighed for deltagelse i “politi-pakken” for unge indvandrere i alderen 19-22 år som ønsker at søge optagelse på Politiskolen.
 • Der skal tilbydes støtte til dansk, engelsk og fysisk test.
 • I “politi-pakken” vil vi lægge stor vægt på deltagernes individuelle styrker – særligt i form af deres sproglige kompetencer i forhold til deres modersmål.
 • Ligeledes særligt fokus på at styrke de unges evne til at gøre positivt brug af deres erfaringer med at være vokset op i et udsat boligområde samt vokset op med anden kultur end den danske.
 • Holdet består af 5-10 deltagere med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Optagelse på “Politi-pakken” sker i form af individuelle samtaler – hvor der blandt andet lægges vægt på ansøgerens faglige kompetencer, motivation og naturligvis ren straffeattest.

Indhold

 • Mulighed for deltagelse i Politi-pakke for unge indvandrere i alderen 19-22 år som ønsker at søge optagelse på Politiskolen.
 • Der tilbydes støtte til dansk, engelsk og fysisk test.
 • Deltagerne i “Politi-pakken” mødes minimum en gang pr. måned til diverse tests og støtte.

Sammenhæng

Vores erfaringer fra arbejdet i udsatte boligområder viser, at mange unge indvandrere ønsker at blive politibetjent. Dog har kun de færreste den hjælp og støtte fra baglandet, som er nødvendigt, hvilket gør deres muligheder meget små. Erfaringerne viser, at det særligt er hjælp til at styrke de dansk-faglige og fysiske kompetencer som de har brug for.

 • Unge indvandrere som ønsker at søge optagelse på Politiskolen tilbydes hjælp og støtte i form af “Politi-pakken”.
 • Deltagelse i “Politi-pakken” vil styrke de unges personlige, faglige og fysiske kompetencer.
 • “Politi-pakken” vil øge de unge indvandreres mulighed for at søge optagelse på Politiskolen.
 • “Politi-pakken” vil virke positivt i antallet af unge indvandrere der optages på Politiskolen.

Pin It on Pinterest

Share This