+45 40 30 00 43 / +45 51 51 70 69 kontakt@projektstyrke.dk

Baggrund

Idræt har for de fleste mennesker mange positive egenskaber. Det kan bidrage til udvikling af socialt netværk, støtte individet i selvrealisering, skabe succesfulde oplevelser samt forbedre sundhed – både fysisk og mentalt. Idræt kan ligeledes – og relevant i forhold til integration – være med til at formidle den danske kultur, øge demokratiseringen samt give bredere forståelse for andre mennesker og kulturer.

I forhold til idræt og integration af kvinder er der imidlertid nogle barrierer som specielt har forhindret og stadig forhindrer indvandrerkvinder i at deltage i idræt eller en idrætsforening. Barriererne opstår blandt andet ved de kulturelle forskelle der er mellem den danske og den ikke-vestlige kultur, hvor kvinderne i højere grad forventes at blive i hjemmet og desuden ikke bør opholde sig sammen med ukendte mænd.

Der eksisterer på nuværende tidspunkt intet tilbud om idræt eller sportsaktiviteter i nærmiljøet i de boligområder vi vil etablere projektet i.

Forslag

 • Der skal tilbydes styrketræning / motionsboksetræning mindst 2 gange pr. uge af 1 times varighed.
 • På sigt vil der være mulighed for at kunne ”uddanne” et par kvinder til at kunne virke som hjælpetrænere.
 • Der skal trænes i boligområdets Fælleshus.
 • Træningen skal differenceres således at alle – trods niveau – har mulighed for at deltage med størst muligt udbytte af træningen.
 • Træningen skal tilbydes indvandrerkvinder i alderen fra 15 år og op efter.

Indhold

 • Der tilbydes styrketræning / motionsboksetræning 2 gange pr, uge af 1 times varighed.
 • Træningen foregår i Fælleshuset – hvor der er mulighed for at træne ugenert. (mulighed for at indvandrerkvinderne kan træne helt ugenert – med eller uden tørklæde mv.)
 • Træningen tilbydes indvandrerkvinder fra +15 år.
 • Træningen vil være varieret og differenceret – således at alle kan deltage med mest muligt udbytte i forhold til træningsindsatsen.
 • Mulighed for at uddanne sig som hjælpetræner

Sammenhæng

Ingen eller kun ganske få af indvandrerkvinderne og indvandrerpigerne dyrker sport i en forening.
Derfor skal opstarten af projektets bruges til at skabe tillid og gode relationer til pigerne og kvinderne – for derefter at få dem aktive i projektets aktiviteter.

 • Styrketræning og motionsboksetræning gør det muligt for indvandrerkvinder at træne i deres nærmiljø.
 • Træningen giver indvandrerkvinder bedre fysisk form og giver dem et nyt fællesskab.
 • Træningen styrker indvandrerkvinders personlige, sociale og sportslige kompetencer og modvirker social isolation.
 • Træningen tager højde for indvandrernes kulturelle og sproglige barrierer.
 • Projektets aktiviteter vil forbedre indvandrernes sundhed markant – både fysisk og mentalt. Fremme integrationen og gøre det nemmere for indvandrerkvinderne at påbegynde uddannelse eller beskæftigelse.

Pin It on Pinterest

Share This