+45 40 30 00 43 / +45 51 51 70 69 kontakt@projektstyrke.dk

Projekt Styrke er en frivillig forening som har til formål, med udgangspunkt i sportsaktiviteter og i det forpligtende fællesskab, at sikre at det enkelte medlem, ud over sin deltagelse i aktiviteten tager aktiv del i fællesskabet og det danske samfund. Ligeledes fokus på at den enkelte deltager internaliserer danske normer og værdier samtidig med at man mødes i gensidig forståelse af vigtigheden i at være nysgerrige og åbne over for andre kulturer.

Vi har i Projekt STYRKE særligt fokus på vigtigheden i at stille krav til sig selv og sine omgivelser, således at alle føler sig ansvarlige for at skabe de bedst mulige rammer for sig selv og sine omgivelser. Der er fokus på medbestemmelse, livsglæde, empati, forståelse for andre, respekt for forskellighed samt vigtigheden i at deltage i samfundet og fællesskabet.

Projektledere

Pernille Vesti Olsen

Pernille Vesti Olsen

pernille@projektstyrke.dk

Jeg er 25 år og studerer pt. på Politiskolen i Brøndby, hvorfra jeg er færdiguddannet politibetjent i okt. 2016 og ansat i Midt- og Vestsjællands Politi.

Jeg har arbejdet med børn og unge samt integration siden 2010 – herunder arbejde i ungdomsklubber, børnehave, SFO og som lærervikar. Siden maj 2011 har jeg arbejdet som projektleder på Projekt STYRKE. I projekt STYRKE har udfordringerne bl.a. været opstart af fodboldtræning for indvandrerpiger i alderen 5 – 14 år, pigeklubaktiviteter for indvandrerpiger i alderen 13 – 18 år, opstart af styrke- og motionsboksetræning for indvandrerkvinder, styrketræning for indvandrerdrenge, opstart af løbetræning for indvandrerkvinder samt sociale arrangementer for indvandrerpiger og kvinder, frivillig mentor og meget mere.

Margit Vesti Olsen

Margit Vesti Olsen

margit@projektstyrke.dk

Jeg arbejder til daglig med regnskab og har mange års erfaring med administrativt arbejde. Er uddannet konfliktmægler, har arbejdet med børn & unge i forbindelse med klub og sportsaktiviteter. Jeg er uddannet fitness instruktør. Derudover arbejder jeg også som deltidsbrandmand.

Siden maj 2011 har jeg arbejdet som projektleder på Projekt STYRKE. I projekt STYRKE har udfordringerne blandt andet været, opstart af fodboldtræning for indvandrerpiger i alderen 5 – 14 år, pigeklubaktiviteter for indvandrerpiger i alderen 13 – 18 år, opstart af styrke- og motionsboksetræning for indvandrerkvinder, styrketræning for indvandrerdrenge, opstart af løbetræning for indvandrerkvinder, sociale arrangementer for indvandrerpiger og kvinder, frivillig mentor og meget mere.

Tidslinje

2011


Opstart af fodboldtræning for pigerne i boligområdet, Vangkvarteret, i Holbæk

Intentionen er at give piger, herunder særligt fokus på piger med anden etnisk baggrund end dansk, mulighed for at dyrke sport i deres nærmiljø samt give dem glæden ved at spille fodbold og de dejlige oplevelser, der følger med, når man er en del af et hold. Vi vil gennem fodbolden skabe et unikt fællesskab for pigerne, hvor de styrkes i at kunne fungere på en hold samtidig med, at deres selvtillid og selvværd styrkes. Vi ønsker at pigerne oplever, hvordan man via fodbold og fællesskab kan skabe unikke venskaber og derved øge sin livskvalitet.

Vi har ligeledes fokus på at arrangere spændende arrangementer for pigerne, som styrker deres personlige og sociale kompetencer.

Vi blev en del af den frivillige pigeklub i Vangkvarteret i Holbæk. Et sted, hvor der er fokus på at skabe et frirum for piger, hvor de kan føle sig trygge, betro sig til voksne samt lære om danske normer og værdier.

2012


Pigeklub for pigerne i Vangkvarteret

2013


Opstart af styrketræning for kvinder i Vangkvarteret

Intentionen med styrketræning er at give kvinderne, særligt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, mulighed for at dyrke motion i deres nærmiljø og via aktiviteten give dem mulighed for at knytte nye venskaber, deltage i et unikt fællesskab, få bedre livskvalitet og få styrket sproglige og sociale kompetencer. Aktiviteten har til formål at forbedre sundheden, fremme integrationen og skabe bedre muligheder for den enkelte kvinde mht. job og beskæftigelsesmuligheder.

Opstart af løbetræning for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Løbetræning i trygge rammer hvor alle kan deltage, med eller uden tørklæde. Alle skal opleve glæden og fællesskabet ved at dyrke sport.
Opstart af “sundhedsaften” for kvinder bosiddende i boligområdet, herunder etnisk danske kvinder samt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Kvinderne tilbydes spændende arrangementer omkring sundhed, kost og motion, som skal være med til at styrke folkesundheden i Danmark.

2014


Opstart af løbetræning og sundhedsaftener for kvinder

2015


Opstart af fodboldtræning for pigerne i Søparken og Hastrup parken i Køge

I Pige Caféen har vi fokus på at give pigerne et frirum – hvor de kan være trygge, lære om danske normer og værdier, opleve at kunne betro sig til en voksen samt at deltage i mange spændende aktiviteter.

Intentionen med fodboldaktiviteten er at give piger med anden etnisk baggrund end dansk mulighed for at dyrke sport i deres nærmiljø samt give dem glæden ved at spille fodbold og de dejlige oplevelser, der følger med, når man er en del af et hold. Vi vil gennem fodbolden skabe et unikt fællesskab for pigerne, hvor de styrkes i at kunne fungere på en hold samtidig med, at deres selvtillid og selvværd styrkes. Vi ønsker at pigerne oplever, hvordan man via fodbold og fællesskab kan skabe unikke venskaber og derved øge sin livskvalitet.

Vi har ligeledes fokus på at arrangere spændende arrangementer for pigerne, som styrker deres personlige og sociale kompetencer.

Det er med stor glæde, at vi i år har indgået samarbejde med Boligselskabet Sjælland i Roskilde, således at vi nu også starter Fodbold og Pige Café op i Æblehaven/Rønnebærparken, Roskilde.

2016


Opstart i Roskilde

Vi arbejder på at opstarte Unge Café og Politipakken op i Roskilde, Køge og Holbæk inden for det næste år.

Pin It on Pinterest

Share This